YRJA THEUNKENS

Klinisch psycholoog - Diagnosticus - Systeemtheoretische psychotherapeut

Doelgroep: kinderen 

Vestiging: Hasselt

 

In 2005 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog. Meteen was ik geboeid door de jonge kinderen en hun ouders. Vanaf 2010 ben ik mij hierin verder gaan verdiepen door in een gespecialiseerd team te gaan werken, dat zorg levert aan kinderen, vanaf de geboorte tot 6 jaar,  en hun ouders. Hier werk ik nog steeds als hoofdberoep.

 

Vanuit een veilige (warm en afgestemd) ouder-kind contact kan een kind groeien en ontdekken. Een  afgestemde relatie opbouwen met je kind verloopt echter niet altijd vanzelf: bijvoorbeeld door factoren in de omgeving (wat jullie hebben meegemaakt) of factoren in het kind zelf (temperament, regulatiemoeilijkheden, ...). Deze kunnen het moeilijk maken om het gedrag en de intenties van je kind te begrijpen en hierop gepast te reageren, zodat je kind zich begrepen en begeleid voelt. Een ouder-kind interactietherapie kan ouders inzicht geven in de gedrags- en relatiepatronen die ontstaan zijn en hoe deze te gaan doorbreken. Eventueel kan een individueel traject voor het kind aanvullend nodig zijn.

 

Specialisatie:

·  ouders met hun baby, peuter of kleuter

·  ouder(s)-kind interactietherapie

·  bevorderen van de veilige hechtingspatronen

·  diagnostiek kleuters

 

Basisopleiding:

Licentiaat Klinische Psychologie – Kinderen, jongeren en gezin (KU Leuven, 2005)

 

Therapieopleiding:

Systeempsychotherapie (IPRR, 2011)

 

Bijkomende opleiding:

DOK!

5-gesprekkenmodel

Watch Wait and Wonder

AMBIANCE (Assessment of Atypical Caregiver behaviors)

MIG (Modified Interaction Guidance)

DC: 0-5

EAS (Emotional Availability Scales)

EMDR 

  

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Psychologencommissie

BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie-, Gezins- en Systeeminterventie)

DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health)