1 klinisch kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog voor Hasselt en/of Leopoldsburg

 

Wij zijn op zoek naar een kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog die zal instaan voor de therapie van kinderen en jongeren in onze groepspraktijk te Hasselt en/of Leopoldsburg. Min 8u per week tot max voltijdse opdracht in Hasselt en/of Leopoldsburg

 

Je verstrekt op een adequate wijze informatie aan cliënten, zorgverstrekker enz;

Je staat mee in voor de ondersteunen en verder optimaliseren van de huidige structurele samenwerking met het team

Je neemt deel aan de teamvergaderingen om de 6 weken

Je regelt een goede communicatie met huisartsen, CGG's en de andere actoren in de hulpverlening;

Je komt administratieve taken na zoals het bijhouden van een EPD,...

Je houdt de ontwikkelingen (evoluties en nieuwe technieken) binnen uw specialisme via bijscholen bij en implementeert ze.

Kortom je moet direct inzetbaar zijn en dus minimum 2 jaar relevante ervaring hebben!

 

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma master klinische psychologie/ klinische orthopedagogie en bent in het bezit van een psychotherapieopleiding en minimum 2 jaar relevante klinische ervaring

Je bent bereid om opleidingen te volgen in kader van de specifieke doelgroep

Je beschikt over een ondernemersnummer en bent aangesloten bij een Sociale Kas voor zelfstandigen.

Je neemt deel aan intern overleg (teamvergaderingen, werkgroepen en intervisies) en werkt nauw samen met doorverwijzers en andere disciplines die betrokken zijn bij de cliënt

Je bent gemotiveerd, flexibel, zelfstandig en nauwgezet, maar je bent ook een teamplayer.

Je wenst een engagement aan te gaan op lange termijn.

 

 

Richt je mail, motivatiebrief/CV naar ivy@diathe.be