NIEUWS


 

AUTISMECHAT

Ben je zelf iemand met autisme? Of ben je mama/papa, broer/zus, partner, grootouder, ... van iemand met autisme? Dan kan je sinds kort terecht op de chat van de Liga Autisme Vlaanderen. 

https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/

 

 

  

 

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER 

Om de dienstverlening binnen groepspraktijk Diathe zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zullen wij vanaf januari 2019 starten met een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit dossier zal de communicatie vergemakkelijken met de cliënt en (indien wenselijk en mits toestemming) met het betrokken hulpverleningsnetwerk en ligt volledig in lijn met de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Om dit EPD op te starten vragen wij een eenmalige administratieve kost van 15 euro voor de systeembeheerder aan elke cliënt. De betrokken hulpverlener van onze praktijk zal u hierover nog informeren tijdens een volgende consult. 

 

 

 

 

AANMELDINGSSTOP KINDERTEAM EN VOLWASSENENPSYCHIATER

Wegens extreme drukte is er momenteel een aanmeldingsstop bij onze kinderpsychiater, Dr. Nelis en de kinderpsychologen. Onze volwassenenpsychiater, Dr. Wirix heeft ook een aanmeldingsstop.

Wij vinden het belangrijk om steeds kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden waardoor we ons momenteel genoodzaakt zien om deze beslissing te nemen. Van zodra nieuwe aanmeldingen opnieuw mogelijk zijn, wordt je hiervan op de hoogte gebracht via onze website.

 

 

 

BRAINBLOCKS

Om kinderen met autisme en hun ouders een duidelijke uitleg te kunnen geven over wat de problematiek precies inhoudt, maken wij sinds kort gebruik van Brain Blocks. Deze methodiek zal eveneens toegepast worden binnen de training rond psycho-educatie voor kinderen en in de ouderbegeleidingen. U krijgt alvast een voorsmaakje via dit filmpje.

 

 

 

TALENTEN IN DE KIJKER

 

De talenten van mensen kunnen niet sterk genoeg in de verf gezet worden. Vooral niet als het gaat om de kleinsten onder ons. Daarom mogen de creatieve geesten hun werk tentoonspreiden op de muren van onze praktijk. Het is uiteraard ook steeds mogelijk om deze in bruikleen te geven. Geef gerust een seintje aan de betreffende therapeut indien je hiervoor interesse zou hebben.Download
NAAR DE KINDERPSYCHOLOOG
Via dit handige filmpje kan je je kind voorbereiden op een bezoekje aan de kinderpsycholoog.
in therapie.mp4
MP4 video/audio bestand 55.7 MB