Missie en visie


 

Diathe staat voor diagnostische en therapeutische ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen. Reeds vele jaren vormen wij een enthousiast, hecht team van hulpverleners, ons elk bewust van elkaars kwaliteiten en specialismen. Onze complementariteit vormt een meerwaarde. Het Diathe-team heeft één doel voor ogen: het individu in al zijn complexiteit binnen zijn context trachten te begrijpen en te ondersteunen vanuit een gedragen visie. Hierbij wensen we de therapeutische relatie als rode draad te nemen en de cliënt stabiliteit en vertrouwen te bieden opdat zijn groeikansen in de maatschappij optimaal benut kunnen worden. Waarden zoals verbondenheid, vertrouwen en authenticiteit dragen wij uit in ons therapeutisch werk.

We vinden het belangrijk elk individu- kind, jongere en volwassene - en zijn context centraal te stellen, met oog voor ieders kracht en veerkracht.

 

Het faciliteren van groei, verandering en ontwikkeling vinden we niet alleen voor onze cliënten belangrijk maar kenmerkt eveneens de medewerkers binnen het team. Alle teamleden zijn immers gespecialiseerd in één of meerdere domeinen en scholen zich op regelmatige basis bij om op de hoogte te blijven van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken die vanuit klinisch oogpunt eveneens kunnen bijdragen aan een practice based evidence.