TARIEVEN


Belangrijke informatie!

 

 

- Om de dienstverlening binnen groepspraktijk Diathe zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werken wij met een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit dossier zal de communicatie vergemakkelijken met de cliënt en (indien wenselijk en mits toestemming) met het betrokken hulpverleningsnetwerk en ligt volledig in lijn met de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Om dit EPD op te starten vragen wij een eenmalige administratieve kost van 15 euro per cliënt voor de systeembeheerder. 

 

- Afspraken dienen steeds 24 uur op voorhand telefonisch geannuleerd te worden bij de desbetreffende therapeut. Wanneer dit niet gebeurt, wordt er een annulatievergoeding aangerekend ten bedrage van de gemiste sessie.

 

Download
Tarieven 2021.docx
Microsoft Word document 18.4 KB