Sabine WARSON   

Klinisch Psycholoog  en Arbeids- en Organisatie Psycholoog

Doelgroep: jongvolwassenen en volwassenen 

Vestiging: Leopoldsburg en Hasselt

 

 

 

  

 

 

Met mijn diploma van Arbeids- en Organisatie Psychologie (1992 KUL) heb ik diverse opdrachten in het bedrijfsleven vervuld, als coach en consultant was het mijn missie mensen bij elkaar te brengen i.f.v. de noden van een bedrijf en de motivaties van het individu. Persoonlijke ontwikkeling, intrinsieke motivatie, engagement, samenwerking maar ook het stimuleren van realisme, eerlijke feedback, het leren uit tegenslag zijn voor mij sleutelwoorden in het werken met mensen.

Vanuit mijn honger naar nog meer ‘zingeving’ in mijn werk, is het werken in de hulpverlening een bewuste en logische volgende stap. Met een Master in de Klinische Psychologie (2018 KUL) en mijn levenservaring als persoon, echtgenote, mama, collega, bediende en ondernemer kan ik mij verplaatsen in heel wat situaties.

Mijn Aanpak: een veilige band opbouwen waarin zorgen ter sprake komen zonder oordeel, waarin we een nieuw heden kunnen schrijven met in de achtergrond ons verleden, mijn leidraad is een psychodynamische visie op gedrag en leven, dit betekent dat verandering mogelijk is, we handelen, denken en voelen vanuit hetgeen we ooit leerden, we houden in stand wat ons in evenwicht brengt totdat dit niet meer werkt, dan zijn we genoodzaakt te veranderen, dit voelt aan als een impasse of brengt ernstig lijden, in een veilige therapeutische relatie kunnen we ons gedrag, denken en voelen observeren, herwaarderen en onze aanpak veranderen. Vele psychologische klachten zijn geënt op relationele moeilijkheden in gezin, partnerrelatie of werkcontext. Hierbij is systeemdenken en het thema hechting zeer helpend om problemen te begrijpen. In de veilige relatie met de therapeut kan er gewerkt worden rond relationele onderwerpen.

Kernwoorden: eigenheid, zingeven, accepteren, mildheid, tolerantie, zelfanalyse, gevoelens, hier-en-nu, relativeren, verbinden, positief denken, vooruitgaan, kracht ontwikkelen, mindfull, bewust, overeenstemmen van lichaam en geest.  

  

Specialisatie:

  • Individuele gesprekstherapie bij volwassenen, rond onder andere volgende thema's: depressies, angsten, burn-out, persoonlijkheidsproblemen,  rouw, stressgerelateerde klachten

Basisopleiding:

Master in de Klinische Psychologie (KU Leuven, 2018)

Licentiaat in de Arbeids-, Organisatie en Gemeenschapspsychologie (KU Leuven, 1992)

 

Bijkomende opleidingen:

Suïcidepreventie (CGG-Groep LITP, 2018)                                                                                                                                                                                               Vroeg detectie van Psychose bij jongeren (VDIP, CGG-Groep LITP, 2018)                                                                                                                                          Systeem-therapeutische opleiding rond het hechtingsperspectief i.o. (Rapunzel Diest, 2019)

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Psychologencommissie 

LAPP - Vereniging voor Psychologen en Pedagogen, KU Leuven

 

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en bezit een visum als klinisch psycholoog