Jolien Ooms

Klinisch psycholoog - Diagnosticus

Doelgroep: kinderen en jongeren 

Vestiging: Hasselt en Leopoldsburg

 

 

Mijn masterdiploma behaalde ik in de klinische psychologie, meer bepaald als klinisch kinder- en jeugdpsychologe. Doorheen de opleiding, maar vooral tijdens mijn stagejaar in het Centrum voor Kinderpsychiatrie te Hasselt, merkte ik dat diagnostiek mij enorm interesseerde. Gedurende het diagnostisch proces leren we kinderen en jongeren beter kennen. Hierdoor krijgen we zicht op de begeleiding waarbij het kind of de jongere het meest gebaat is, om zo zijn of haar capaciteiten optimaal te kunnen benutten.

 

Naast mijn job als klinisch psycholoog – diagnosticus bij Diathe werk ik ook als klinisch psycholoog – diagnosticus in het Centrum voor Ambulante Revalidatie te Bree. Hier sta ik in voor de diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen en hun ouders.

 

Specialisatie:

Ontwikkelingspsychologie

Neuropsychologie

Neurocognitieve assessment (IQ bepaling, aandachtsproblematieken, autisme, neuropsychologisch onderzoek)

Psychosociale problemen / gedragsproblemen 

 

Basisopleiding:

Master in de Klinische & Gezondheidspsychologie - kinderen en jongeren (KU Leuven)

 

Bijkomende opleiding:

Psychologische  begeleiding van kinderen en jongeren met autisme (Sig, 2021)

Brain blocks (2022)

ADOS opleiding (Autism Diagnostic Observation Schedule) (2022)

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Psychologencommissie

 

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en bezit een visum als klinisch psycholoog