WERKWIJZE

Bij volwassenen

THERAPIE - GROEPSAANBOD

De aanmelding en het kennismakingsgesprek

Na de telefonische aanmelding vindt een kennismakingsgesprek (intake) plaats. Hierin wordt er samen in kaart gebracht welke problemen de cliënt of het koppel ervaart, wat de hulpvraag is en wat een therapie voor de cliënt(en) kan betekenen. Vervolgens worden de therapeutische doelen verfijnd en wordt een mogelijk verloop van de therapie besproken. In gezamenlijk overleg kan de therapie opgestart worden of kan er voor een geschikte doorverwijzing gekozen worden.

 

De begeleiding

Concreet kan de begeleiding de vorm aannemen van een diagnostisch onderzoek, individuele psychotherapie,  partnerrelatie- en sekstherapie, groepstraining of een combinatie van deze.

Aan de hand van de gegevens, observaties en soms ook vragenlijsten en testen worden de klachten in kaart gebracht, met als doel een beter zicht te krijgen op de problematiek. Indien aangewezen wordt doorverwezen naar een psychiater voor verdere diagnosestelling.

 

Nuttige informatie!

De duur en frequentie van de therapie zijn afhankelijk van de aard van de problematiek en worden in onderling overleg bepaald. Mits uitdrukkelijke toestemming van de cliënt is overleg met de verwijzer mogelijk.