PIETER-JAN CLAES

Klinisch Psycholoog 

Doelgroep: kinderen en jongeren 

Vestiging: Hasselt 

 

 

 

Sedert 2016 studeerde ik af als klinisch psycholoog optie kinderen en adolescenten. Tijdens mijn stage in de kinderpsychiatrie te Asster kwam ik voor het eerst in contact met jongeren die het mentaal moeilijk hebben. Na het behalen van mijn diploma startte ik als leefgroepbegeleider in een gesloten jeugdinstelling. Nadien werkte ik 3 jaar als psycholoog in dezelfde jeugdinstelling om vervolgens de stap te zetten naar Brussel, waar ik werkte met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen.

Ik werk voornamelijk met stemmingsproblemen, angstproblemen, trauma en suïcidaliteit. Verder richt ik mij op diagnostiek (zowel ontwikkelingsstoornissen als belevingsonderzoek). Verder startte ik met een opleiding rond traumaverwerking en ABFT.

 

Specialisatie:

  • stemmingsproblemen
  • angstklachten

  • trauma 

  • suïcidaliteit

Basisopleiding:

Master in de Psychologie – afstudeerrichting Kinderen en Jongeren (KU Leuven, 2017)

  

Bijkomende opleiding:

Traumasensitief (Rapunzel, 2022-2023)

Attachment Based Family Therapy (ABFT, start 2023)

Postgraduaat neuropsychologische diagnostiek & counseling (thomas more, i.o. 2024)

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Psychologencommissie

VVKP (Beroepsvereniging voor Klinisch Psychologen)

 

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en bezit een visum als klinisch psycholoog