Waarvoor kan je bij ons terecht?

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen in ons centrum terecht voor diagnostiek en therapie bij de (kinder- en jeugd) psychiater, logopedist, kinesitherapeut, thuisbegeleidster en psycholoog. Dit indien o.a. volgende problemen of klachten zich stellen:

 • Psychomotorische problemen (schrijven, visueel ruimtelijke problemen, ademhalingsoefeningen,...)
 • Leerproblemen (lezen, spelling en rekenen)
 • Taal- en spraakproblemen
 • Angstklachten (fobieën, faalangst, paniek, dwang, hyperventilatie, algemene angstklachten)
 • Stemmingsproblemen (depressie, stemmingsschommelingen)
 • Spanningsklachten (stress, overbelasting)
 • Verwerkingsproblemen (rouw, verlies, echtscheiding, medische aandoeningen)
 • Eetproblemen (anorexia nervosa,...)
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Tekort aan sociale vaardigheden
 • Problemen gerelateerd aan ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD)
 • Gedragsmoeilijkheden thuis/op school (o.a. pestsituaties)
 • Gezins- en opvoedingsproblemen